Evenemang under det hundraåriga Samfundet Ehrensvärds jubileumsår

Evenemang under det hundraåriga Samfundet Ehrensvärds jubileumsår

Under sommaren 2021 ordnas jubileumsevenemang på Sveaborg. I maj–juni och igen på hösten ordnas föreläsningar om teman i dubbelutställningen Sveaborg – Tre riken – en fästning. Temaguidningar i anslutning till utställningen ordnas både som guidningar för allmänheten och på beställning för grupper. På guidade turer är det möjligt att ta del av Sveaborgs maritima historia som en flottbas under tre riken. Det är möjligt att boka en tur till antingen Riksarkivets eller Sveaborgsmuseets utställning eller kombinera utställningarna till program för en hel dag.

På Ehrensvärdmuseet ordnas guidningar och besökarna får ta del av hur namnsdagar firades på 1700-talet i evenemanget Fredriks namnsdagar. I september firas 300-årsjubileet av Fredrik Henrik af Chapmans födelse med temaguidningar och seglingsturer med kanonslupen Diana på Sveaborg. Det ordnas program på Ehrensvärdmuseet och i utställningen kan besökare lära sig om Chapman och skärgårdsflottan. I sommarens program ingår också Konstworkshopar, där man får måla en souvenir från Sveaborg under handledning av konstnärskaraktären Charlotta.

Jubileumsårets huvudevenemang, jubileumsveckoslutet, ordnas 20–22 augusti 2021. Det finns ett utbud av olika program på Sveaborgsmuseet, Ehrensvärdmuseet och i Tenalji von Fersen. I programmen ingår temaguidningar och en konstguidning på Ehrensvärdmuseet samt dans och musik i Tenalji von Fersen samt uppträdanden av historiska återskapare. Seglingsturer ordnas för allmänheten med kanonslupen Diana och på äventyrsvandringar på Sveaborg går man på jakt efter kung Gustav III:s skatt. Den finska och svenska flottan besöker Sveaborg under jubileumsveckoslutet.

Annat program på Sveaborg:
– Kung Gustav III:s rundvandringar med skattjakt börjar, vandringar under 12.6.2021–7.8.2021.
– Kanonslupen Dianas seglingsturer för allmänheten börjar, seglingsturer under 30.6.2021–28.8.2021.
– Guidningar för allmänheten och temaguidningar börjar efter midsommaren.
– Evenemangen genomförs med iakttagande av de gällande coronarestriktionerna.