Utställingens genomförare

 

Samfundet Ehrensvärd

Sveaborg B 40
00190 Helsingfors
Telefon kl. 9-16
+358 9 684 1850

(information om utställining, media)

Riksarkivet

Fredsgatan 17
00171 Helsingfors
Telefon kl. 9-16
029 533 7000

https://kansallisarkisto.fi/

Samarbetspartner

Alfred Kordelins stiftelse
Atlasart
Samfundet Ehrensvärd r.f.
Forum Marinum
Föreningen Konstsamfundet
Gallen-Kallela museet
Helsingfors stadsmuseum
Hertonäs gård
Jenny & Antti Wihuris stiftelse
John Nurminens Stiftelse

Nationella audiovisuella institutet
Nationalbiblioteket
Sjökrigsskolan
Niilo Helanderin säätiö
Försvarsministeriet/SA-foton
Suomi-Venäjä-seura
Förvaltningsnämnden för Sveaborg
Svenska Kulturfonden
Stiftelsen Tre Smeder
Åbo Museicentralen

Arkiv för den ryska flottan
Museum för den ryska flottan
Ryska statshistoriska arkiv (RGIA)
Ryska statens militärhistoriska arkiv (RGVIA)
William Thurings stiftelse

Arthur Aminoff
Cecil Hagelstam
Ulla Lång
Marika Tandefelt
Petra Tandefelt
Henry Wiklund