Stor utställning firar Sveaborgs historia som en fästning för tre riken

Stor utställning firar Sveaborgs historia som en fästning för tre riken

En omfattande utställningshelhet som presenterar Sveaborgs historia från 1700-talet till 2020-talet öppnas på Riksarkivet och Sveaborgscentret onsdagen den 12 maj. Utställningen hyllar Samfundet Ehrensvärd rf:s verksamhet för omvårdnaden av Sveaborg. Ehrensvärdsamfundet har som uppgift att göra Sveaborg och Sveaborgs historia kända bland såväl den breda allmänheten som forskare. I maj blir det hundra år sedan samfundet grundades.

Under sin historia har sjöfästningen Sveaborg tillhört tre riken, nämligen kungariket Sverige 1748–1808, kejsardömet Ryssland 1808–1918 och republiken Finland sedan 1918. På grund av sin mångsidiga historia är fästningen en av de internationellt intressanta autentiska kulturmiljöerna och har även tagits upp på Unescos världsarvslista.

Evenemang och en publikation kompletterar utställningarna

Utställningarna som öppnas 12 maj 2021 på Riksarkivet och Sveaborgscentret presenterar originalmaterial om Sveaborgs historia. Dokumenten och föremålen som presenteras i utställningen är hämtade huvudsakligen ur Riksarkivets samlingar samt från museer och arkiv i Sverige och Ryssland. Det blir mycket att se och massor av intressant information om Svenska flottan, skeppsbyggartraditioner, sjökrigföring, kungar, fartyg, inflytelserika ryska ätter och livet intill huvudstaden – självfallet med inslag av kärlek och romantik. Utställningarna är öppna fram till 30 september 2022.

Förutom utställningarna hör ett rikligt utbud av evenemang och en festpublikation till helheten. Ehrensvärdsamfundet ordnar ett jubileumsveckoslut 20–22 augusti 2021, och då får Sveaborg flottbesök av både ett finländskt och ett svenskt krigsfartyg. Andra viktiga evenemang är bland annat 300-årsjubileet av amiral Fredrik Henrik af Chapmans födelse (9.9.2021), en skeppskonstruktör som verkade på Sveaborg, och 500-årsjubileet av Svenska flottan (7.6.2022). Evenemangen genomförs med iakttagande av de gällande coronarestriktionerna. En evenemangskalender som uppdateras kontinuerligt läggs ut på utställningens webbplats i april. 

Artikelpublikationen ”Sveaborg – Tre rikes fästning 1748–2021”, som har utarbetats av Ehrensvärdsamfundet och Riksarkivet, berättar fästningens historia från 1740-talet till nutiden. Publikationen har redigerats av generaldirektör Jussi Nuorteva och forskningsdirektör Päivi Happonen från Riksarkivet. Den rikligt illustrerade publikationen ges ut på finska och svenska på utställningens öppningsdag. Avsikten är också att utarbeta upplagor på engelska och ryska senast under 2022.