Suomenlinna-näyttely osaksi Tutkitun tiedon teemavuotta

Suomenlinna-näyttely osaksi Tutkitun tiedon teemavuotta

Tutkitun tiedon teemavuoden tunnus.

Suomenlinna – Kolmen valtakunnan linnoitus on valittu osaksi Tutkitun tiedon teemavuotta 2021. Teemavuonna nostetaan esille tutkitun tiedon lähteitä, kuten tutkimustietoa, tilastoja, selvityksiä ja analyysejä sekä tiedon luonnetta, johon kuuluu tiedon päivittyminen uusien tutkimustuloksien myötä. 

eemavuoden kohderyhmänä ovat kaikki kansalaiset, päättäjät ja elinkeinoelämä. Erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joiden toivotaan saavan teemavuodesta luovuutta, innostusta ja uskoa tulevaisuuteen.

Tutkitun tiedon teemavuosi on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen hanke, joka toteutetaan laajan yhteistyöverkon kanssa.