Sveaborgsmuseets utställning

Sveaborgsmuseet visar flottarna för de tre rikena

Suomenlinnan Saaristolaivasto. Nationalmuseum, Tukholma.Skärgårdsflottan, eller Arméflottan, försvarade ursprungligen Sverige mot Ryssland. Flottan bakom Sveaborgs murar spelar en central roll i Sveaborgsmuseets utställning. Utställningen presenterar också skeppskonstruktören Fredrik Henrik af Chapmans verksamhet som grundare av Sveaborgs skeppsvarv.
I utställningen visas båtmodeller, bland annat en båtmodell för minfartyget Pohjanmaa. Den övriga samlingen av föremål består av fartygsritningar, fotografier och vapen. Byggnaden där utställningen ordnas är också en del av utställningen: den är ett magasin ritat av af Chapman där lösöre för fartygen förvarades under vintermånaderna.
Dessutom har utställningen en marinarkeologisk avdelning som med åskådliga exempel skildrar hur moderna arkeologiska metoder har bidragit till att avslöja den redan förstörda Skärgårdsflottans hemligheter.

Öppettider, priser och ankomstinstruktioner för Sveaborgmuseet