Miniatyrmodell av HÄMEENMAA STYRBJÖRN ur Samfundet Ehrensvärds samlingar

Fartygen av Hämeenmaa-typ hade tre master och dubbla däck; manskapet sov på artilleridäcket. Sammanlagt byggdes fyra fartyg av Hämeenmaa-typ. Hämeenmaa Styrbjörn kommenderades av överstelöjtnant Victor von Stedingk och ledde utbrytningen vid det s.k. Viborgska gatloppet 4.7.1790, och hörde till huvudtrupperna vid det andra slaget vid Svensksund 10.7.1790.

Under kriget tjänstgjorde även en kvinna ombord. Brita Hagberg hade antagit namnet Petter Hagberg och deltog i striderna utklädd till man. Saken uppdagades först när ”Petter” sårades i strid. För sin insats belönades hon senare av kungen med en tapperhetsmedalj och årlig pension.

Vid Sveaborgs kapitulation 1808 föll Hämeenmaa Styrbjörn i ryska händer. Fartyget återtogs dock redan senare samma år, men drev på grund och övergavs.

 

Styrbjörn, byggd: 1790 i Stockholm
Längd: 43,7 meter
Bredd: 10,7 meter
Djupgående: 2,2 meter i fören och 2,7 meter i aktern
Bemanning: 200 man
Åror: 20 par, 4 man per åra
Aseistus: 22 st 36 pundiga kanoner, 2 st 12 pundiga.