Modell av minskeppet Pohjanmaa ur Sjökrigsskolans samlingar

Pohjanmaa byggdes som ett minskepp i Helsingfors 1979 (Wärtsilä Ab). Fartyget överläts till Sjökrigsskolan och infördes i skolans organisation 9.7.1979. Vid utgången av år 1992 hade skeppet hunnit göra inalles 14 utrikesresor.

Pohjanmaa 1:50
Längd, störst: 78,3 m
Bredd, störst: 11,6 m
Djup: 3,0 m
Maskineffekt: 4280 AKW
Hastighet: 19 knop
Bestyckning: artilleri, vapen för ubåtsbekämpning, minor

 

Ovanför modellen en bild av Pohjanmaas första besättning

Pohjanmaas besättning uppgick till 77 personer (+ 56 personer i containers avsedda för skolskeppsändamål). Sjökrigsskolan.

 

I vitriner föremål från minskeppet Pohjanmaa, ur Sjökrigsskolans samlingar

Flaskan fartyget döptes med, fadderpengar och en bild av fartygets fadder samt en del av fartygets kaffeservis.