Modellen Pohjanmaa Brynhilda ur Samfundet Ehrensvärds samlingar

”Olen tänään antanut laskea veteen telakalta yhden Pohjanmaan, täysin aseistettuna, ja kaksi tuntia tämän jälkeen kokeillut sitä purjehtimalla ja soutamalla. Se on kaunis alus!”

Augustin Ehrensvärd

 

Fartygen av Pohjanmaa klass var, som alla skärgårdsfregatter, försedda både med åror och med segel. Roddarna satt vid fartygets sidor. Huvudvapnen hade placerats på rörliga lavetter i fartygets för och akter, medan den lättare bestyckningen fanns längs sidorna. Fartygstypen var främst avsedd för rekognoscering. Fartyget kunde snabbt riggas, eftersom det hade en speciell mekanism för nertagning och resning av masten. Lättroddheten var fartygets fördel.

Ombord kunde man lagra 6 veckors proviant och vatten för tre veckor. Brynhilda deltog i kriget mot Ryssland 1788-90, bl.a i slagen vid Korkiasaari och Svensksund 1789 och Fredrikshamn 1790.

 

Brynhilda byggd: 1776 i Stockholm
Längd: 29 meter
Bredd: 6 meter
Djup: 1,8 meter
Bemanning: 100 man
Åror: 14 par, 2 man per åra.
Bestyckning:
i fören: 2 st 12 pundiga kanoner
i aktern: 2 st 12 pundiga kanoner
sidorna: 4 st 3 pundiga nickhakor på bägge sidorna

 

 

Laivan piirustukset (sivukuva, kuvat edestä ja takaa).