Tillgänglighetsutlåtande

 

Webbansvarig: Riksarkivet

Detta tillgänglighetsutlåtande har uppdaterats 21.10.2021.

Webbtjänstens tillgänglighetsstatus

Tjänstens tillgänglighet har granskats som en självbedömning.

Webbtjänsten uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbtjänsten följer inte ännu tillgänglighetskraven i fråga om nedan uppräknade innehåll. Vi strävar efter att åtgärda bristerna i tillgängligheten så snart som våra resurser gör det möjligt.

Du får mer information om icke-tillgängligt innehåller genom att skicka e-post till kirjaamo@kansallisarkisto.fi.

Möjlig att uppfatta: Rubrikformat

Icke-tillgängligt innehåll och brister: På en del sidor har rubrikformat använts i ologisk ordning.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1.3.1 Information och relationer

Möjlig att uppfatta: Användning av färg

Icke-tillgängligt innehåll och brister: Länken urskiljs endast med färg.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1.4.1 Användning av färger

Tillgänglighetsrespons

Har du upptäckt en brist i tillgängligheten på vår webbplats? Meddela oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen. Du kan skicka tillgänglighetsrespons per e-post till kirjaamo@kansallisarkisto.fi.

Om du inte får ett tillfredsställande svar på din respons, kontakta tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen, ge först respons till den webbansvarige, dvs. Riksarkivet. Den webbansvarige är skyldig att svara på responsen inom 14 dagar.

Om du inte är nöjd med svaret du får eller inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ger på sin webbplats detaljerade instruktioner om hur du kan göra en anmälan och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn

Webbplats: www.tillgänglighetskrav.fi

E-post: webbtillganglighet(at)rfv.fi

Telefon (växel): 0295 016 000