Riksarkivets utställning

Historiska vändpunkter i Riksarkivets utställning

Augustin Ehrensvärdin muotokuva.Sveaborg har haft del i många vändpunkter under Finlands historia. Riksarkivets utställning presenterar Sveaborgs historia alltifrån när öarna befästes av Sverige för att försvara den svenska flottan.
I Riksarkivets utställning visas bland annat Föremål och lägeskartor från Gustav III:s krig samt handlingar från det nordamerikanska frihetskriget av Carl Olof Cronstedt och Victor von Stedingk, som verkade på Sveaborg. Från finska kriget har inhämtats handlingar underskrivna av amiral Cronstedt som handlar om bland annat order om försvaret av Sveaborg och avtalet om överlåtelse av fästningen till Ryssland.
Den ryska tiden representeras av ritningar av Sveaborgs olika byggnadsgrupper från 1820-talet då Helsingfors hade blivit huvudstad, samt tidningsartiklar och målningar som skildrar bombardemanget av Sveaborg 1855. Från självständighetstiden visas bland annat Material i anslutning till Sjökrigsskolan och Sveaborgs artilleri. Dessutom bildar det snart hundra åriga Ehrensvärdsamfundets historia en separat helhet.

Öppettider och ankomstinstruktioner för utställningen i Riksarkivet