Amphion

Amphion ritades av Fredrik Henrik av Chapman som lustjakt för Gustav III och sjösattes 1778. Amphion tjänstgjorde som stabsfartyg i kriget mot Ryssland 1788 till 1790, och undkom med nöd och näppe att bli ryssarnas krigstrofé. Efter att Gustav III mördats 1792 placerades skeppet i ett skjul. Där fick hon stå fram till 1829 då hon rustades upp. På 1850-talet blev Amphion karantänfartyg för kolerasjuka och 1875 blev hon kasernfartyg. Skeppet höggs upp 1885, men akterspegel och kajuta bevarades.

Laivan poikkileikkauskuva sivusuunnassa.

Kuva: Sjöhistoriska museet, Stockholm

Purjealus (mustavalkoinen valokuva).

Amphion majoitusaluksena. Kuva: Sjöhistoriska museet, Stockholm