Minfartyget Louhi

Minfartyget Louhi är byggd under det 1 Världskriget för den ryska flottan, i Kolomna, nära Moskva (med namnet mintransportskeppet Voin) och blev kvar i Finland år 1918. Skeppet fästes som en del av Finlands flotta, med namnet M1 och var rustad som en minläggare. Skeppets placeringsplats var i Helsingfors flottbas. Skeppet fick namnet Louhi år 1936. Den fungerade som ett moderskepp för ubåtar på 1930-talet. Modellskeppet är en del av samlingen i Forum Marinum.